Spring til hovedindhold

:sun_with_face: Planlæg jeres sommerfest, polterabend, eller enhver fest med underholdning fra Mystery Makers. Oplev sjove og unikke stunder med venner, familie og kollegaer i det skønne sommervejr! :sun_with_face:

Selvledelse på den moderne arbejdsplads

Selvledelse kom særligt tilbage på dagsordenen, da coronapandemien tog sit indtog verden over. I Danmark mærkede vi bl.a. konsekvensen, da landet i marts 2020 blev lukket ned. Rigtig mange danske arbejdspladser måtte sende deres medarbejdere hjem, og det var især medarbejdere med en hverdag bag et skrivebord, som nu skulle praktisere selvledelse. I dette blogindlæg om selvledelse skal vi dykke mere ned i hvad selvledelse er, hvordan Mystery Makers kan hjælpe med at skabe selvstyrende teams og ligeledes udforske, om selvledelse fungerer i praksis, når man praktiserer det på sin arbejdsplads – os i så fald hvilke faldgruber man skal være opmærksom på. Vores dygtige teamcoaches hos Mystery Makers har mere end 10 års erfaring med at observere toppen af dansk erhvervsliv i vores Escape Rooms og netop derfor ved vi, hvordan de stærkeste og mest effektive teams samarbejder bedst muligt for bl.a. at løse komplekse problemstillinger.

Hvad er selvledelse?

Lad os starte med at kigge på, hvad selvledelse egentlig er, og hvordan det bruges på danske arbejdspladser. Overordnet set er selvledelse en tilgang, hvor medarbejdere påtager sig ansvaret for deres egne arbejdsopgaver, træffer beslutninger og styrer deres egen arbejdsproces. Selvledelse indebærer en høj grad af autonomi og selvstændighed, hvor medarbejderne i høj grad motiveres til at tage initiativ, udvise ansvarlighed og være proaktive i deres arbejde. Det indebærer også evnen til at prioritere, organisere og evaluere ens egen præstation, samt at være selvmotiverende og i stand til at arbejde selvstændigt med minimal ekstern kontrol. Det handler altså i bund og grund om at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i høj grad “passer sig selv” – både i det åbne kontorfællesskab samt på hjemmekontoret.

Hvorfor er selvledelse vigtigt? 

Selvledelse har mange fordele, som kan lede til mere motiverede medarbejdere og større effektivitet. Derfor har vi samlet en række punkter herunder, hvor du får muligheden for at lære mere om, hvordan du kan anvende og i høj grad få succes med selvledelse på din arbejdsplads. Vi vil altså gerne udforske, hvorfor selvledelse er vigtigt og ligeledes hvorfor det kan være en styrke på en arbejdsplads. 

Hvordan skaber man selvledelse i praksis?

Selvledelse giver øget autonomi og ansvar

Selvledelse giver medarbejderne større autonomi og ansvar for deres egne arbejdsopgaver. Dette kan bidrage til at øge motivationen, engagementet og jobtilfredsheden, da medarbejderne føler sig mere inddraget og har større indflydelse på deres arbejde.

Selvledelse skaber højere produktivitet og effektivitet

Når medarbejdere har mulighed for at træffe beslutninger og tage ansvar for deres arbejde, kan det føre til øget produktivitet og effektivitet. Selvledelse giver mulighed for en hurtigere beslutningstagning, fleksibilitet og tilpasningsevne, hvilket kan resultere i bedre resultater for virksomheden.

Selvledelse giver plads til styrket innovation og kreativitet

Selvledelse skaber et miljø, hvor medarbejdere opfordres til at tænke kreativt og ligeledes komme med nye ideer og løsninger. Ved at give medarbejderne frihed til at udtrykke deres kreativitet og udforske innovative tilgange kan virksomheden drage fordel af deres unikke perspektiver og bidrag.

Selvledelse reducerer behovet for mikrostyring

Når medarbejdere er i stand til at lede sig selv, er der mindre behov for mikrostyring og konstant overvågning fra lederens side. Dette frigør tid og ressourcer for både medarbejdere og ledere, som kan fokusere på mere strategiske opgaver og udviklingsinitiativer.

Selvledelse skaber udvikling af kompetencer og vækst 

Selvledelse giver medarbejderne mulighed for at udvikle og forfine deres kompetencer. Når de tager ansvar for deres egen læring og udvikling, kan de tilegne sig nye færdigheder, udfordre sig selv og vækste professionelt.

Hvordan skaber man et selvstyrende team? 

Det lader til at selvledelse på mange måder er vejen frem på moderne danske arbejdspladser, men hvordan kan man som arbejdsplads være med til at skabe et selvstyrende team? Det giver vi en række gode råd til herunder.

1: FOKUSER PÅ KLARE MÅL OG FORVENTNINGER

Definér tydelige mål og forventninger for teamet, så alle er på samme side og ved, hvad der skal opnås. 

2: SKAB TILLID OG AUTONOMI

Byg et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at træffe beslutninger og tage ansvar. 

3: FREMME ÅBEN KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

Skab en kultur med åben kommunikation, hvor teammedlemmerne er opmuntret til at udtrykke deres ideer, give feedback og løse problemer sammen. 

4: UNDERSTØT LÆRING OG UDVIKLING

Skab en læringsorienteret kultur, hvor medarbejderne opfordres til at udvikle deres færdigheder og vokse professionelt. Tilbyd muligheder for træning, mentorordninger eller videnudveksling internt i teamet. 

Mystery Makers kan hjælpe dig med selvledelse 

Selvledelse kan for mange fremme et engagement, en kreativitet samt mere effektivitet hos medarbejderne. Det kan ligeledes skabe en mere dynamisk og fleksibel arbejdsplads, hvor medarbejderen i højere grad kan føle en frihed under ansvar. Hos Mystery Makers kan vi med vores Teamudvikling identificere jeres teams individuelle styrker og på den måde hjælpe jer til at blive et selvstyrende team. Kontakt os allerede i dag og lad os tage en uforpligtende samtale om, hvordan en dag med Teamudvikling kan styrke jer!

Kontakt os

Læs videre

5 tips til at være et vinderhold

5 tips

Her får du 5 tips til at være et vinderhold

Hvad er din superkraft, når du skal samarbejde med dit team? Og hvad er dine kollegers superkræfter? Det skal du læse mere om herunder, hvor vi vil give gode råd til, hvordan I optimerer jeres teamwork og bliver et high performance team. Derudover kan du i bunden af siden finde artikler med inspiration til selvsamme.

Lige inden du og dit team træder ind i et af vores Mystery Room til jeres teamudvikling, bliver I præsenteret for vores 5 tips til at være et vinderhold. Disse tips er lavet for at give jer et indblik i, hvordan I bliver et højtydende team. Formålet med at I kommer til teamudvikling hos os er nemlig, at vi skal gøre jer til effektive teams. På sådan en dag er der masser af udviklingsmuligheder, og vi skal nok guide jer igennem til at gå derfra og være velfungerende grupper og teams. 

I hver især tage stilling til, hvad I tror, jeres superkraft vil være ud fra de fem tips. Er du bedst til at være nysgerrig på opgaven, tænke højt, holde overblik over de mange ledetråde, være en motiverende kollega, eller holde den høje kampgejst?

I samarbejde med adfærdseksperter har vi lavet de 5 tips ud fra observationer af 10.000 professionelle teams i vores Mystery Room spil. Vi har sammenholdt vores observationer med forskning om samarbejdsdynamikker blandt high performance teams. Det viser sig, at det er disse fem ting, der karakteriserer high performance teams i Mystery Room såvel som på arbejdspladserne “ude i virkeligheden”.

Det rigtig interessante ved disse 5 tips er, at man ofte fejlplacerer sig selv. I et Mystery Room bliver man sat i en setting, hvor de gængse arbejdsgange og det øvrige hierarki bryder sammen – det er i disse gyldne minutter, at I virkelig lærer hinanden at kende.

Herunder uddyber vi vores 5 tips, så I kan være godt klædt på til jeres teamudviklingsdag hos Mystery Makers.

1: Vær nysgerrige

Denne persontype er optaget af at definere det forelagte problem, og går med det samme ved hjælp af refleksivitet og tankemønstre i gang med at lede efter relevant information til at løse opgaven. Det vil ofte være den person, som går forrest og iklæder sig førertrøjen. For denne person handler det nemlig om at få indsamlet så meget information fra starten, og det er nysgerrighed, der står allerøverst på denne persons liste. Alle afkroge og muligheder bliver afsøgt, og dernæst kan der afsættes tid og ressourcer til at danne overblikket ved hjælp af anerkendende procesøvelser. Denne persontype skubber en arbejdsopgave i gang. 

LÆS MERE

2: Tænk højt

Denne persontype er meget optaget af at vidensdele på kryds og tværs, og fokuserer på, at alt information og viden bliver kommunikeret ud, således at der opstår samarbejde på tværs. Denne persontype vil ofte spørge sig selv: Hvad er et godt samarbejde? Og vil undervejs sørge for at finde svaret på dette. Denne persontype vil ofte holde styr på, om den relevante viden er blevet delt, om alle er blevet hørt og om den nødvendige feedback er blevet givet – det styrker nemlig et teamsamarbejde. Det er ofte den person, som forsigtigt sænker armen mod håndbremsen i et forsøg på at få hørt alle udfordringer og ideer. Denne persontype sørger for at alle er med på, hvad opgaven går ud på, og at alles udfordringer og ideer bliver hørt.

Read more

3: Hold orden

Denne persontype holder, efter bedste evne, det forkromede overblik og er meget optaget af at alt, der er blevet fundet, bliver lagt i orden, således at intet af den vigtige viden går tabt. Denne persontype vil gerne sætte de rette rammer for et selvstyrende team. Det er ligeledes samme persontype, som sørger for at holde overblik over hele processen og på den måde i højere grad ønsker at forstå, hvordan teamet fandt vejen til målet for på den måde at blive et højtydende team. Denne persontype sørger for at holde styr på det hele, og er meget optaget af at definitionen på teamstruktur følges.

Read more

4: Bliv ved

Denne persontype er guld værd at have på holdet, når man føler, at man har ramt en betonmur, og de er med til at sørge for at sikre fastholdelse af alle medarbejdere. Det er i disse situationer, hvor denne persontype bryder ind og motiverer holdet til at fortsætte. Denne person spørger sig selv: Hvad fastholder medarbejdere? Og svaret for denne persontype er ofte den rette motivation. De giver ikke så let op, og kaster sig glædeligt over at fortsætte jagten på de mange ledetråde – det er en arbejdsfastholdelse, som driver denne persontype. Denne persontype sørger for, at teamet hele tiden fortsætter med at afprøve ideer og løsninger – også når det hele virker uoverskueligt. 

Read more

5: Hav det sjovt

Denne persontype er god til at fejre de små sejre, og bidrager med en enorm kampgejst. Deres høje humør motiverer holdet til at tro på sig selv. Det er denne persontype, som kommer med de anerkendende bemærkninger, et klap på skulderen eller en highfive, når man endelig løser gåden. Derudover er denne persontype også opmærksom på, foruden sejrene, at reflektere over, hvad der undervejs gik galt i processen i et forsøg på at lære af fejlene. Denne persontype har sine medspilleres følelser for øje og sørger for, at alle har det sjovt alt imens, at de lærer noget af oplevelsen. Det er for denne persontype vigtigt, at man forbliver som velfungerende grupper og teams.

Read more

Vi vil gerne dele vores viden om high performance team med jer

For at I er bedst klædt på til en dag med Teamudvikling hos MysteryMakers anbefaler vi først og fremmest, at I sætter jeg ind i de ovenstående 5 tips til at være et vinderhold. Derudover vil vi gerne dele en række artikler med jer, som I kan dykke ned i i kaffepausen, på næste teammøde eller i lænestolen på en hjemmearbejdsdag. De kommer her, og vi opdaterer den løbende: 

Læs videre

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling på arbejdspladsen

Kompetenceudvikling på arbejdspladsen er helt afgørende for at sikre, at medarbejderne ikke kører død i den samme rille – det er altså på tide at styrke den interne kompetenceudvikling. Hverdagens trivialiteter er velkommen, men hvis en medarbejder skal fastholde sin interesse i de sædvanlige arbejdsopgaver, kræver det, at deres både faglige og personlige kompetencer fra tid til anden bliver udfordret – det vil vi gerne hjælpe med hos Mystery Makers. Vores erfaring siger os, at det både er de personlige og faglige kompetencer, der kommer i spil, når I kommer til Teamudvikling hos os. De er begge vigtige for, at man er i balance på sit arbejde, og på vores Teamudvikling drejer det sig om at udvikle netop de kompetencer, som I allerede besidder. De kan nemlig være svære at spotte, men når I får et par friske og observerende øjne på, vil I opleve at behovet for kompetenceudvikling måske er lige præcis dét I mangler på jeres arbejdsplads. 

Flyt fokus fra kompetencer med strategisk kompetenceudvikling 

Hvad mener vi med det? Det skal vi fortælle dig. Hos Mystery Makers er vi ikke resultatorienteret, og for os findes der ikke et rigtigt eller forkert svar, når det kommer til kompetenceudvikling. Vi er faktisk mere optaget af jeres vej derhen. Derfor skal fokus flyttes væk fra kompetencerne og hen til de konkrete opgaver, som I bliver stillet. Det handler nemlig ikke om at tillære sig nye kompetencer, men derimod at styrke dem, I allerede besidder. Vores kompetenceudvikling er strategisk strikket sammen til at udfordre og styrke jeres personlige og faglige kompetencer. Vores strategi hedder læring gennem leg, og giver næsten sig selv, hvad det betyder. Legen er centrum for den læring, som I vil få. 

Kompetenceudvikling til erhverv er en investering i fremtiden 

Kompetenceudvikling af medarbejdere kræver både en investering i tid og i ressourcer, men det kan have en betydeligt positiv effekt på virksomheden, jeres team og den generelle trivsel på arbejdspladsen. Medarbejderne vil med den rette kompetenceudvikling føle sig mere engagerede, produktive og tilfredse på arbejdspladsen og dette kan forhåbentlig føre til bedre resultater for virksomheden som helhed. Det styrker ligeledes det sociale bånd, at I giver plads til at lære hinanden at kende uden for kontorets fire vægge og inden for fire vægge, som absolut ikke er, som de ser ud.

Læs videre

Kompetenceafklaring

Kompetenceafklaring er en key ingredient 

Kompetenceafklaring drejer i alt sin enkelthed om at afklare, hvilke forskellige kompetencer en gruppe mennesker i et team besidder. Dette gør man for at kunne vurdere, hvor der evt. findes styrker og svagheder i gruppen, og hvor der i så fald skal sættes ind. Der findes mange forskellige former for kompetenceafklaring. Det kunne fx være via kompetencemapping, et kompetenceskema eller en kompetencemodel. Hos Mystery Makers går vi lidt anderledes til værks, og det skal du læse mere om herunder. 

En kortlægning af kompetencer på bagkant

Vi har været inde på det før, men en god pointe tager ikke skade af at blive gentaget. Vi er ikke resultatorienteret, men derimod interesseret i rejsen derhen. Derfor har vi ikke klargjort en kortlægning af kompetencer, som I skal leve op til for at vinde det spil, som vi beder jer om at spille. Og med dette sagt er det alligevel en sandhed med modifikationer. I vil forinden jeres besøg blive præsenteret for vores fem tips til at være et vinderhold. Det er dog ikke et kompetenceskema, som I hver i sær skal leve op til for at være en succes i vores øjne. Det er et sæt guidelines for en type af et team som ifølge vores erfaring samarbejder rigtig godt. Med overhængende sandsynlighed vil de fem kompetencer være repræsenteret på jeres team, og det er herfra vores fælles opgave at sørge for, at de bliver styrket.

I laver jeres egen kompetencemapping 

Som vi nævnte tidligere, så har vi ikke kortlagt en afklaring af kompetencer. Kompetenceafklaring kan nemlig involvere mange forskellige metoder, og for os er det vigtigste, at I gennem denne afklaring lærer at styrke jeres samarbejde. I vil helt automatisk komme til at vise os, hvilke kompetencer I besidder, når spillet først går i gang, og det er sådan, det skal være. På den måde er jeres adfærd nemlig ikke fastlagt af et skema eller indøvet på forhånd. Det er råt for usødet, og det er sådan, vi bedst kan li’ det! For bedst at kunne hjælpe jer, ønsker vi nemlig, at I er helt ærlige i jeres adfærd. Det handler ikke om, at vi vil udstille jeres styrker og svagheder, men derimod rette fokus på de forskellige observationer, som vi gør os for på den måde at styrke jeres interne samarbejde. 

Vi foretager derfor en grundig kortlægning af de kompetencer, som I har vist os. Formålet med denne kompetenceafklaring er nemlig at skabe et klart billede af de kompetencer, der er tilgængelige i jeres team, og som kan bidrage til at I opnår bestemte mål eller opgaver. En afklaring af kompetencer kan være nyttig i mange forskellige sammenhænge og vores fornemmeste opgave er at få styrket jeres kompetencer, så I kan tage det med tilbage i det åbne kontorfællesskab og på den måde styrke jeres samarbejde på tværs.

Kompetenceafklaring er for alle 

Hos Mystery Makers er vi både gode til og glade for at hjælpe virksomheder med at styrke deres samarbejde, og det gør vi med vores skræddersyet Teamudvikling. Og netop udvikling er i denne sammenhæng vigtigt at sætte fokus på. Vi ved nemlig godt, at det for nogen kan virke grænseoverskridende at få kortlagt sine kompetencer på denne her måde, men det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke ønsker at udstille jer, og slet heller ikke har nogle forventninger til, at I er perfekte. Vi ønsker, at I ser en dag med Teamudvikling som en særlig mulighed for netop at udvikle jer. Alle mennesker gemmer nemlig inderst inde på et udviklingspotentiale, og det vil vi gerne hive frem i lyset og vise jer. 

Teamudvikling hos Mystery Makers

Ønsker I at høre mere om Teamudvikling hos Mystery Makers, skal I være velkomne til at kontakte os. 

Kontakt os

Læs videre

Hvorfor teamudvikling hos MysteryMakers?

Mystery Makers bruger læring gennem leg 

Sjove teamøvelser skal hjælpe teamet med at identificere og løse problemer, forbedre kommunikationen og samarbejdet, styrke relationerne og øge motivationen og engagementet i teamet. En dag med teamudvikling foregår i et af vores Mystery Room, og det skal du læse meget mere om herunder.

Opnå en bedre gruppedynamik på arbejdspladsen

Hos Mystery Makers bruger vi leg som værktøj og mere præcist gamification som metode til at forbedre gruppedynamikker. Vi mener nemlig, at ens sande jeg kommer frem gennem leg. Vi vil gerne undersøge, hvad der sker, når vi sætter et team ind i et legende space – vores erfaring viser, at det har et ret godt resultat for at skabe den rette udvikling af teamet. Herunder skal du læse meget mere om, hvorfor vi mener, at du skal vælge at komme til teamudvikling hos Mystery Makers. Det er nemlig ikke, som du måske tror.

Vi skaber teamdynamik med psykologisk tryghed 

Vores team coaches har observeret tusindvis af professionelle teams i vores Mystery Room. De er rutinerede i at finde og tydeliggøre teamets superkræfter. De arbejder ud fra anerkendte teorier og principper inden for gruppedynamiske processer, organisationspsykologi og optimering af samarbejde. Formålet er at give dig og dit team et fælles udgangspunkt og sprog for det gode samarbejde. Vores team coaches er meget inspireret af Big Five, som også går under navnet Femfaktormodellen. Den består, som navnet også afslører, af fem forskellige hovedfaktorer, der er med til at karakterisere mennesker. De består af Robusthed, Ekstroversion, Åbenhed for nyt, Venlighed og Samvittighedsfuldhed. Big Five modellen er en af de mest anerkendte og omfattende teorier om personlighedstræk, og har været brugt i forskning inden for adfærd, kognition, arbejds- og organisationspsykologi samt klinisk psykologi. Det kan du læse mere om ved at klikke videre her, hvor vi mere uddybende forklarer, hvad det går ud på.

Teamudvikling skal være legende og sjovt

Leg er vores første og fælles sprog. Leg skaber et risikofrit rum, hvor vi kan teste og eksperimentere med vilde idéer, som er sat fri af virkelighedens konsekvenser. Leg viser os, at vi godt kan grine af vores fejl; det er jo bare er noget, vi leger. Leg skaber nye relationer på tværs af hverdagens hierarkier. Leg stimulerer vores nysgerrighed, og gør os klogere på verden og menneskene omkring os. Bare rolig – I bliver ikke testet på jeres paratviden eller matematiske evner, og der er ikke chokeffekter eller fysisk anstrengelse. For at det skal være en succesfuld dag skal man blot være nysgerrig og villig til at samarbejde med sit team. Vi arbejder med at forstærke jeres teamkultur.

Hvad er teamkultur? 

Teamkultur henviser først og fremmest til normer, værdier, adfærd og forventninger, der eksisterer i en gruppe eller på et team. Det er den måde, som teamet fungerer på, samarbejder, kommunikerer og træffer beslutninger på. En sund og produktiv teamkultur opmuntrer til samarbejde og kommunikation, fremmer kreativitet og innovation, og hjælper med at opbygge tillid og respekt blandt teammedlemmerne. En stærk teamkultur kan hjælpe med at øge produktiviteten, forbedre arbejdskvaliteten og skabe en positiv og støttende arbejdsplads. Alt dette ønsker vi at fremme med vores teamudvikling, og det er de ovenstående ting, som vi bl.a. observerer på, når vi sætter jer ind i vores Mystery Room.

Bliv et højtydende team med Mystery Makers

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan du kan få en teamudviklingsdag hos Mystery Makers, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at tage en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at blive et højtydende team. Udfyld denne kontaktformular – så kigger vi på det. 

Kontakt os

Læs videre

TILMELD DIG
VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få spændende nyheder og tilbud fra Mystery Makers.
  • Telefontider:
  • Man-tors

    10:00-16:00

  • Fredag

    10:00-15:00

  • Lørdag

    10:00-14:00

Mystery Makers
Grønningen 15
1270 København K
CVR-NR. 36 91 29 01