Spring til hovedindhold

:sun_with_face: Planlæg jeres sommerfest, polterabend, eller enhver fest med underholdning fra Mystery Makers. Oplev sjove og unikke stunder med venner, familie og kollegaer i det skønne sommervejr! :sun_with_face:

Searching Availability...

 • Handelsbetingelser

1. Bestilling hos Mystery Makers ApS

1.1 Når du, som Køber, afgiver en ordre til Mystery Makers ApS indgår Køber en aftale med Sælger:

Mystery Makers ApS
Grønningen 15, kld.
1270 København K
CVR: 36912901

1.1.1 Når Køber indgår aftale med Sælger, accepterer Køber samtidig disse handelsbetingelser, som denne bedes læse grundigt igennem, inden der bestilles oplevelser.

1.2 Aftalen indgås på dansk.

1.2.1 En ordre er først gennemført, når Sælger har afsendt en bookingbekræftelse med en reservations-ID til Køber.

1.2.2 Når Køber har foretaget en ordre, vil Køber modtage en kvittering, som er en gengivelse af den ordre, der er givet. Kvitteringen er ikke et udtryk for, at ordren er behandlet, eller for at der er indgået en købsaftale.

1.2.3 Det er Købers ansvar at tjekke, om bookingbekræftelsen – aktivitet, deltagerantal, dato og tidspunkt – er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis dette ikke er tilfældet skal Køber hurtigst muligt – og senest 24 timer efter modtaget bookingbekræftelse – rette henvendelse til Sælger skriftligt gennem kontaktformularen her, så ordren kan blive rettet.

1.2.4 Sælger hæfter aldrig for eventuelle økonomiske omkostninger, som Køber måtte have i forbindelse med arrangementet hos Sælger, som inkluderer, men er ikke begrænset til, transportomkostninger, restaurantreservationer etc.

2. Gyldighed

2.1 Sælger gør opmærksom på, at en booking først er endeligt gældende, når Sælger har fremsendt bookingbekræftelse herpå. Booking af oplevelser mv. er alene gyldig til den dato og tid, som står på bookingbekræftelsen.

2.2 Sælger forbeholder sig retten til at bede Køber om at fremvise gyldig bookingbekræftelse ved fremmøde.

2.3 Gavekort er gyldige i 2 år fra datoen for udstedelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

3. Levering

3.1 Når køb af oplevelse og/eller gavekort er bekræftet af Sælger via hjemmesiden, bliver bookingbekræftelsen og/eller gavekort sendt pr. e-mail til Køber. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter eller refunderes.

4. Bortkomst af gavekort

4.1 Såfremt Købers gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos Sælger gennem kontaktformularen her. Det er dog et krav, at Køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give korrekte oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mailadresse, der er opgivet ved køb.

5. Priser og betaling

5.1 Alle priser er vist i danske kroner. Priserne er inklusiv moms for private kunder (B2C) og eksklusiv moms for erhvervskunder (B2B).

5.2 De priser, der fremgår på www.mysterymakers.dk er gældende på købstidspunktet. Sælger forbeholder sig retten til at ændre priser, men det påvirker naturligvis ikke ordrer, som er accepteret ved fremsendt bookingbekræftelse.

5.3 Den samlede pris, Køber accepterer, når denne sender en ordre, er det beløb, Sælger vil trække på det angivne betalingskort, når bookingen er bekræftet.

5.4 På www.mysterymakers.dk kan Køber betale med følgende betalingskort: Visa/Dankort og Mastercard.

5.4.1 Transaktionsgebyrer oplyses inden køb og overstiger ikke de af Nets fastsatte takster.

5.4.2 Når Køber afgiver en ordre, vil det anvendte betalingskort blive autoriseret. Hvis kortet ikke bliver autoriseret, vil Køber modtage en besked på skærmen om, at autorisationen mislykkedes, og derefter blive bedt om at vælge en anden betalingsmåde.

5.4.1 Der gælder fuld forudbetaling på ordrer foretaget på Sælgers hjemmeside www.mysterymakers.dk.

5.5 Foretager Køber en ordre telefonisk eller pr. mail gennem Sælgers Bookingafdeling opkræves Køber det fulde beløb senest 4 uger (28 døgn) før afviklingsdatoen for det bookede arrangement.

5.5.1 Er der mindre end 4 uger fra ordreafgivelsen til afviklingsdatoen opkræves Køber fuld betaling ved ordreafgivelsen.

5.6 Ved betaling med faktura opkræves Køber et faktureringsgebyr på 50 kr. Køber bliver faktureret 28 dagen inden afviklingensdatoen. Er der mindre end 28 dage til afviklingsdatoen bliver køber faktureret med det samme. Køber har 14 dages betalingsfrist.

6. Afbestilling og fortrydelsesret

6.1. Nedenstående betingelser for fortrydelsesret er formuleret i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 12. Udtrykket ”fritidstilbud” i § 18, stk. 2, nr. 12, omfatter ifølge det bagvedliggende EU-direktiv bl.a. reservationer til kulturelle begivenheder, såsom koncerter og teater. Det betyder, at Mystery Makers, som Sælger af kulturelle live-begivenheder, ikke er forpligtet til at give fortrydelsesret. Alligevel vil Sælger meget gerne imødekomme vores kunder og har derfor formuleret følgende rammer for fortrydelsesret.

6.2 Afbestilling er, når Køber helt eller delvist foretager afbestilling eller lignende ændring af de aftalte ydelser. Afbestilling af arrangement skal ske skriftligt gennem kontaktformularen her.

6.3 Køber kan omkostningsfrit fortryde sit køb og afbestille sin booking frem til 4 uger (28 døgn) inden afviklingsdatoen for det bookede arrangement. Herefter er købet bindende.

7. Ændring i afviklingsdato

7.1 Forespørgsler om at få flyttet en booking til en ny dato skal altid ske skriftligt til Sælger gennem kontaktformularen her.

7.2 Køber kan frem til 2 uger (14 døgn) inden afviklingsdatoen for det bookede arrangement bede om at få flyttet sin booking til en ny dato omkostningsfrit.

7.3 Når der er mindre end 2 uger (13 døgn) til afviklingen af det bookede arrangement kan Køber få flyttet datoen for sin booking mod et gebyr. Gebyret dækker administration, skemalagt personale samt eventuelle tabte salgsmuligheder. Gebyret udgør 15% af det samlede købsbeløb.

7.4 Sælger kan aldrig garantere, at Købers nye efterspurgte afviklingsdato og -tidspunkt er ledig.

7.4.1 Flytningen forudsætter desuden at betalingsbetingelserne og forfaldsdatoen i den oprindelige booking overholdes.

7.4.2 Bookingen er fortsat bundet af handelsbetingelserne fra den oprindelige booking.

7.4.3 Muligheden for at ændre afviklingsdatoen omfatter kun selve datoen og ikke deltagerantal eller det bookede produkt.

7.5 Når der er mindre end 48 timer til afviklingen af det bookede arrangement kan Køber ikke længere få flyttet sin booking til en ny dato.

8. Ændringer i deltagerantal

8.1 Deltagerantallet kan ikke nedjusteres når Køber har afgivet sin ordre og modtaget sin bookingbekræftelse.

8.2 Køber kan opjustere deltagerantallet frem til 24 timer inden afviklingen af det bookede arrangement. Opjustering af deltagerantal skal ske skriftligt gennem kontaktformularen her.

8.2.1 Opjustering i deltagerantallet er begrænset af de gældende deltagerbegrænsninger på Sælgers forskellige produkter.

8.2.2 Ekstrabetaling, som følge af opjustering i deltagerantallet, skal ske senest 24 timer inden afviklingen af det bookede arrangement.

9. Ændring eller annullering af ordre fra Sælgers side

9.1 Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller i øvrigt dække Købers omkostninger, er Sælger berettiget til at annullere et køb i følgende situationer:
hvis der er sket en utilsigtet fejl på www.mysterymakers.dk, som f.eks. en betalingsfejl.
hvis Køber ikke har betalt rettidigt eller Købers betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte.
hvis Sælger har mistanke om, at en ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter

9.2 Sælger kan annullere et køb som følge af interne omstændigheder hos Sælger, såsom sygdom blandt personalet eller ved varemangel. Sælger vil forsøge at tildele Køber en ny afviklingsdato, et andet arrangement eller produkt. Er dette ikke muligt er Sælger forpligtet til at refundere det fulde beløb for den købte ydelse hos Sælger uden meromkostninger for Køber.

9.2.1 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst mulig i tilfælde af ovenstående omstændighed.

9.2.2 Punkt 9.2 er begrænset til annullering som følge af interne omstændigheder hos Sælger. Læs om ændring eller annullering ved udefrakommende omstændigheder i punkt 14, 15 og 16.

10. Reklamation

10.1 Reklamation skal ske skriftligt og være Sælger i hænde senest 8 dage efter afviklingsdatoen. Henvendelse skal ske skriftligt gennem kontaktformularen her, hvor alle henvendelser vil blive besvaret indenfor 5 hverdage.

11. Tvister

11.1 Enhver tvist, der involverer køb hos Mystery Makers ApS er underlagt dansk ret og de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

12. Markedsføring

12.1 Sælger er berettiget til at optage kunder på referencelister til brug i henhold til markedsføring. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Købers samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftligt meddelelse herom til Sælger.

13. Behandlingen af dine personoplysninger

13.1 Sælger respekterer Køber privatliv og behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
Sælger deler kun Købers oplysninger (navn og organisation) med tredjepart i forbindelse med booking af Mystery Hunt på Christiansborg Slot og Mystery Hunt på Kronborg Slot – her kan det forekomme at Nationalmuseet varetager udlevering af Mystery Hunt og/eller igangsætning af grupper.

14 Forbehold

14.1 Sælger tager følgende forbehold:
Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer.
Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis Mystery Makers’ medarbejdere vurderer, at deltagerne er synligt berusede.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis disse møder op med mere end 15 minutters forsinkelse af det bookede tidspunkt.
Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis deres deltagelse i arrangementet er i strid med myndighedernes løbende håndtering af COVID-19 som eksempelvis, men ikke begrænset til, krav om fremvisning af coronapas (tilføjet 25-03-2021).

15 Umulighed (tilføjet 25-03-2021)

15.1 Umulighed, i juridisk sammenhæng, er en betegnelse for de tilfælde, hvor en forpligtelse ikke kan gennemføres, fx som følge af retlige forbud eller praktisk umulighed.

15.1.1 Købers ret til økonomisk refundering af den købte ydelse hos Sælger bortfalder, hvis Sælger ikke kan gennemføre det mellem parterne (Køber og Sælger) aftalte arrangement som følge af umulighed. Umulighed inkluderer, men er ikke begrænset til, det forhold, at arrangementet ikke kan gennemføres på en lokation. Det kunne være Christiansborg Slot, hvis der uventet lukkes pga. officielle arrangementer på slottet.
Umulighed inkluderer også, men er ikke begrænset til, det forhold, at arrangementet ikke sundhedsmæssigt kan forsvares eller ikke lovligt kan afholdes som følge af COVID-19.

15.1.2 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst muligt i tilfælde af umulighed som beskrevet i punkt 16.1 og punkt 16.1.1.

15.1.3 Sælger vil tilbyde Køber en ny afviklingsdato eller et andet arrangement i tilfælde af umulighed som beskrevet i punkt 16.1 og punkt 16.1.1.

16 Force Majeure (tilføjet 25-03-2021)

16.1 Force Majeure defineres i den juridiske ordbog som en »[…] udefrakommende omstændighed, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge […].«.

16.1.1 Købers ret til økonomisk refundering af den købte ydelse hos Sælger bortfalder, hvis Sælger ikke kan gennemføre det mellem parterne (Køber og Sælger) aftalte arrangement som følge af Force Majeure, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, oversvømmelser, brand, krig, terror, strømafbrydelser, sygdoms-, epidemi- eller pandemiudbrud.

16.1.2 Sælger er forpligtet til at underrette Køber hurtigst muligt i tilfælde af Force Majeure.

16.1.3 Sælger vil forsøge, men er ikke forpligtet til, at tildele Køber en ny afviklingsdato eller et andet arrangement.

TILMELD DIG
VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få spændende nyheder og tilbud fra Mystery Makers.
 • Telefontider:
 • Man-tors

  10:00-16:00

 • Fredag

  10:00-15:00

 • Lørdag

  10:00-14:00

Mystery Makers
Grønningen 15
1270 København K
CVR-NR. 36 91 29 01