PERSONDATAPOLITIK FOR MYSTERY MAKERS

  1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Mystery Makers ApS (“Mystery Makers”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2  Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Mystery Makers som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Mystery Makers, skriver dig op til vores nyhedsbrev, retter henvendelse til Mystery Makers bookingafdeling enten telefonisk, gennem vores kontaktformular eller chat, når du besøger/interagerer med vores sociale medier, eller når du bruger Mystery Makers hjemmeside, www.mysterymakers.dk (Mysterymakers.dk), samt når du besøger en af vores fysiske lokationer eller er i dialog med Mystery Makers hovedkontor.

1.3 Mystery Makers ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Navn: Mystery Makers ApS
Adresse: Grønningen 15, kl. 1., 1270 København K
CVR-nr.: 36912901
Telefon: 30 80 30 50
Skriftlig kontakt: mysterymakers.dk/kontakt

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger www.mysterymakers.dk (Mysterymakers.dk), indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Mysterymakers.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke produkter du interessere dig for, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. På hjemmesiden www.mysterymakers.dk anvendes der cookies i forbindelse med statistik af adfærd på hjemmesiden. Informationerne er anonyme, og vi bruger dem til at forbedre sidens indhold og funktionalitet.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Mysterymakers.dk’s funktion samt at generere brugbar og retvisende statistik på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af Mysterymakers.dk. At foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Myesterymakers.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores online Bookingmedarbejdere og databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2, litra a og art. 6, stk. 1, litra a,  samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., CVR-nummer og virksomhedsnavn, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på mysterymakers.dk.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på mysterymakers.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Mystery Makers, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f og vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3 Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4  Når du besøger Mystery Makers’ profiler på sociale medier, (fx Facebook, Instagram, TikTok og LinkedIn), behandler vi de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

2.4.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Mystery Makers, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på vores Facebook og Instagram sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Mystery Makers anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks datapolitik (læs mere her).

2.4.2 Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Mystery Makers, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf.  databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.5 Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

2.5.1 Formålet med vores behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Mystery Makers’ forpligtelser i den forbindelse.

2.5.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Mystery Makers, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Mystery Makers’ legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Hvis du har samtykket til cookies, kan du læse i vores cookie politik hvordan cookies anvendes og håndteres.

3.2 Når du gennemfører betalingstransaktioner på mysterymakers..dk, sker dette via Mystery Makers’ PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartnere, Bambora eller MobilePay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på mysterymakers.dk, er det kun Bambora – og ikke Mystery Makers – som får adgang til dine oplysninger.

3.3 Oplysninger, som Mystery Makers behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

3.4 Når du køber en Mystery Hunt på Kronborg Slot eller Christiansborg Slot, videregiver vi dit fulde navn til vores Mystery Hunt samarbejdspartnere på hhv. Kronborg Slot eller Christiansborg Slot.

3.5 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer, såsom telefon- og bookingsystem, fakturerings- og betalingssystemer, forbedringer af mysterymakers.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

3.6 I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

  1. SLETNING AF PERSONDATA

4.1 Oplysninger indsamlet om din brug af mysterymakers.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i vores cookiepolitik. De cookies, som Mystery Makers selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Mystery Makers i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb. De 5 år indeholder 3 års reklamationsret og yderligere 2 år for at tilgodese tilbagevendende kunder, så det bliver lettere at handle med Mystery Makers.
Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

4.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

4.4 Oplysninger, du giver på Mystery Makers’ profiler på sociale medier jf. punkt 2.4, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, med mindre du sletter dem. De oplysninger, vi behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i vores bookingsystem, slettes efter gældende information i punkt 4.2.

4.5 Oplysninger, som stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.5 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Mystery Makers for at kunne dokumentere relationen.

  1. DINE RETTIGHEDER

    5.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

5.2 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

5.3 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.4 Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

5.5 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.6 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

5.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

5.8 Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os på https://mysterymakers.dk/kontakt/.

5.9 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.10 Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

  1. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 

  1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1 Denne persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på mysterymakers.dk.

 

  1. VERSIONER

8.1 Dette er 2. version af Mystery Makers ApS’ persondatapolitik dateret 08-12-2021.