• Tysktalende booker til salg og service

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

English below.

Hos Mystery Makers® søger vi studerende, der begejstres af at arbejde i en iværksætterkultur, der innoverer kulturformidling og teambuilding i Danmark og udlandet.

VI ER NØRDER – OG VI ER STOLTE AF DET

Du bliver del af en flok nysgerrige nørder og iværksættere med fokus på innovation og kreativitet. Vi har siden 2010 skabt prisvindende kulturoplevelser i ind- og udland. Vi har blandt andet vundet Creative Business Cup og AOK’s pris for Byens Bedste Kulturoplevelse for vores Mystery Hunt®  koncept, der i dag findes på de største museer og attraktioner i København og Wien. I 2018 lancerede vi Mystery Hunt på Kunsthistorisches Museum Wien og Albertina Museum.

FORVENTNINGER TIL DIG OG DINE ARBEJDSOPGAVER

Vi har mere end 60.000 årlige gæster, som primært kommer fra det danske og østrigske erhvervsliv. Du får en central rolle i at gøre vores kunderejse for B2B-segmentet endnu skarpere. Du bliver vores stemme udadtil og vil være det primære touch point mellem os og vores østrigske gæster.

DET FÅR DU HOS OS:

 • Ansættelse i en succesfuld, dynamisk og anderledes iværksættervirksomhed.
 • De mest fantastiske kollegaer med vidt forskellige baggrunde. Du bliver blandt andet kollega med designere, antropologer, eventkoordinatorer, musikere, reklamefolk og vores helt egen drag queen.
 • En vigtig rolle i vores daglige samarbejde med de største kulturinstitutioner i Østrig.
 • Erfaring med at håndtere salg og service for de største østrigske virksomheder.

VI FORVENTER AT DU:

 • Kan skrive og tale flydende tysk. Du skal også kunne tale engelsk og  gerne dansk.
 • Er studerende og/eller har din primære indkomst fra SU eller anden side.
 • Kan prioritere i store mængder kundehenvendelser ud fra det størst mulige salgspotentiale.
 • Har en god telefonstemme og kan formulere dig kort og præcist på telefon og mail.
 • Arbejder struktureret og selvstændigt og kan finde løsninger i pressede situationer.
 • Nemt kan sætte dig ind i og navigere i forskellige systemer.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med B2B-salg fra fx hotel-, restaurations-, event-, konference- eller rejsebranchen.

Det er en deltidsstilling på 15 timer/ugentligt, og arbejdet foregår hovedsageligt mandag til fredag i tidsrummet 09.00-17.00.


Er det dig, vi leder efter?
Send os din ansøgning og dit CV for at blive taget i betragtning. Vi bliver ekstra glade, hvis du sender os en 30 sekunders video, hvor du fortæller lidt om dig selv. Ansøg i feltet til højre og vælg “German speaking booker” i “Jeg søger”-feltet.

 

Ansøgningsfrist er søndag d. 28. august 2022. Forventet ansættelsestidspunkt er 1. oktober 2022 – men gerne tidligere. Vi vurderer kandidater løbende, så ansøg hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til vores COO, Louise, på louise@mysterymakers.dk.

Du kan læse mere om os her eller tjekke os ud på FacebookInstagram og TikTok.

Vi glæder os til at høre fra dig!


GERMAN SPEAKING BOOKER FOR SALES AND SERVICE

We’re looking for students who are excited about the prospect of working in an entrepreneurial company that innovates cultural experiences and teambuilding in Denmark and Austria.

WE’RE GEEKS – AND WE’RE PROUD OF IT

You’ll be part of a team of curious geeks and entrepreneurs with a focus on innovation and creativity. Since 2010, we have created award-winning cultural experiences at home and abroad. Among other things, we have won the Creative Business Cup and AOK’s award Best Cultural Experience for our Mystery Hunt® concept. In 2018, we launched the Mystery Hunt concept  at the Kunsthistorisches Museum Wien and the Albertina Museum in Vienna.

EXPECTATIONS FOR YOU AND YOUR TASKS

We have more than 60,000 annual guests, who primarily come from the Danish and Austrian business community. You’ll play a central role in making our customer journey for the B2B segment even better. You’ll be our voice externally and the primary touch point between us and our Austrian guests.

WE EXPECT THAT YOU:

 • Employment in a successful, dynamic and different entrepreneurial company.
 • The most fantastic colleagues with very different backgrounds. You’ll be colleagues with designers, anthropologists, event coordinators, musicians, advertising people and our very own drag queen.
 • An important role in our daily cooperation with the largest cultural institutions in Austria.
 • Experience with handling sales and service for the largest Austrian companies.

WE EXPECT THAT YOU:

 • Can write and speak fluent German. You must also be able to speak English and preferably Danish.
 • Are a student and/or have your primary source of income from SU or elsewhere.
 • Can prioritize large quantities of customer inquiries based on the greatest possible sales potential.
 • Have a good telephone voice and can express yourself briefly and precisely on the phone and by email.
 • Are structured and can work independently and find solutions in stressful situations.
 • Can easily familiarize yourself with and navigate different systems.
 • It is an advantage if you have experience with B2B sales from, for example, the hotel, restaurant, event, conference or travel industry.

 

It is a part-time position of 15 hours/week, and the working hours are within 09:00-17:00 Monday to Friday.

Are you the one we’re looking for?
Great! Send us your application and CV to be considered for the position. We will be especially happy if you send us a 30-second video in which you tell us a little bit about yourself. Apply in the right-hand side and select “German speaking booker” in the “Jeg søger”-section.

Application deadline is Sunday August 28 2022. Expected time of employment is October 1 2022 – but preferably earlier. We assess candidates continuously, so please apply as soon as possible.

If you have any questions about the position, please contact our COO, Louise, at louise@mysterymakers.dk.

You can read more about us here or check us out on FacebookInstagram and TikTok.

We look forward to hearing from you!

TILMELD DIG
VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få spændende nyheder og tilbud fra Mystery Makers.

Mystery Makers
Grønningen 15
1270 København K
CVR-NR. 36 91 29 01

 • Kontorets åbningstid:
 • Hverdage
  9.30 - 16.00
 • Lørdage
  10:00 - 14.00