Mystery Makers handelsbetingelser (før 09/09/2020)

 

 1. Bestilling hos Mystery Makers

Når du afgiver en ordre på www.mysterymakers.dk indgår du en aftale med:

Mystery Makers
Grønningen 15, kld.
1270 København K
CVR: 36912901

Når du indgår aftale med os, accepterer du samtidig disse handelsbetingelser, og vi beder dig derfor læse dem grundigt, inden du bestiller oplevelser hos os.

Aftalen indgås på dansk.

For at kunne købe oplevelser på www.mysterymakers.dk skal du være fyldt 18 år. Udbuddet af oplevelser på www.mysterymakers.dk er alene en opfordring til dig om at fremsætte tilbud ved at sende os din ordre, og aftalen er først endelig, når du har betalt, og vi har accepteret dit tilbud ved at fremsende en ordrebekræftelse til dig.

Du bestiller den ønskede oplevelse på www.mysterymakers.dk ved at udvælge den konkrete oplevelse og klikke på “Book nu”.  Du vil herefter blive bedt om at klikke på antal deltagere, og hvilken dato du ønsker at gennemføre oplevelsen. Du skal nu indtaste navn, adresse, telefonnummer og email-adresse samt eventuel leveringsadresse.

Når du har indtastet disse oplysninger, vil du blive bedt om at vælge betalingsmetode. Når du har indtastet alle de krævede oplysninger, skal du godkende din ordre og samtidig tilkendegive, at du accepterer vores handelsbetingelser. Til sidst vil du skulle indtaste de oplysninger, som den valgte betalingsmetode kræver, f.eks. betalingskortoplysninger.

Du skal altid gennemse din ordre, før du afgiver den. Inden du afgiver din ordre, har du mulighed for at redigere de oplysninger, du har indtastet, som f.eks. leverings- eller faktureringsadresse samt betalingskortoplysninger.

Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en kvittering, som er en gengivelse af den ordre, du netop har givet. Kvitteringen er ikke er udtryk for, at ordren er behandlet, eller for at der er indgået en aftale med dig og os. Aftalen er først indgået, når du modtager en ordrebekræftelse fra os.

Du vil modtage en ordrebekræftelse fra os pr. email, når din bestilling er gennemført, og vi har accepteret din ordre. Vi opbevarer din ordre og ordrebekræftelsen, og du kan til enhver tid få en kopi heraf ved at kontakte os.

Som køber er det dit ansvar at tjekke om ordrebekræftelsen – aktivitet, dato og tidspunkt – er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis ikke skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Mystery Makers pr. e-mail eller telefon, så din ordre bliver korrekt.

 1. Gyldighed

Mystery Makers gør opmærksom på, at en booking først er endeligt gældende, når sælger har fremsendt bekræftelse herpå. Booking af oplevelser mv. er alene gyldig til den dato og tid, som står på bekræftelsen.

Mystery Makers forbeholder sig retten til at bede kunden om at fremvise gyldig bekræftelse ved fremmøde.

Gavekort er gyldige i 2 år fra datoen for udstedelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

 1. Levering

Når køb af oplevelse og/eller gavekort er bekræftet af sælger via hjemmesiden, bliver bekræftelsen og/eller gavekort sendt pr. e-mail til køber. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter eller refunderes.

 1. Bortkomst af gavekort

Såfremt købers gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Det er dog et krav, at køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give korrekte oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mailadresse, der er opgivet ved køb.

 1. Ændring eller annullering af ordre

Efter ordreafgivelsen kan du ændre din ordre ved at kontakte os på info@mysterymakers.dk eller via telefon på 30 80 30 50. Bemærk dog vores afbestillingspolitik (se længere nede).

Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller i øvrigt dække dine omkostninger, er vi berettigede til at annullere et køb i følgende situationer:

 • hvis der er sket en utilsigtet fejl på www.mysterymakers.dk, som f.eks. en betalingsfejl.
 • hvis dine betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte.
 • hvis vi har mistanke om, at din ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter.

Vi vil forsøge at løse problemet, ligesom vi naturligvis vil underrette dig om en eventuel annullering, før den finder sted. Hvis en annullering finder sted, vil vi returnere alle eventuelle betalinger uden meromkostninger for dig.

 1. Priser og betaling

Alle priser er dagspriser, som opdateres løbende.

De priser, der fremgår på www.mysterymakers.dk er gældende på købstidspunktet. Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser, men det påvirker naturligvis ikke ordrer, som vi har accepteret ved at fremsende en ordrebekræftelse.

Den samlede pris du accepterer, når du sender os din ordre, er det beløb, vi vil trække på det angivne betalingskort, når din booking er bekræftet.

På www.mysterymakers.dk kan du betale med følgende betalingskort: Visa/Dankort og Mastercard.

Transaktionsgebyrer oplyses inden køb og overstiger ikke de af Nets fastsatte takster.

Når du afgiver en ordre, vil dit betalingskort blive autoriseret. Hvis dit kort ikke bliver autoriseret, vil du modtage en besked på skærmen om, at autorisationen mislykkedes, og du vil derefter blive bedt om at vælge en anden betalingsmåde.

 1. Afbestilling/reducering

Afbestilling er, når du helt eller delvist foretager annullering, reduktion eller lignende ændring af de aftalte ydelser. Afbestilling af arrangement eller reducering af deltagerantal skal ske skriftligt til info@mysterymakers.dk.

Ved afbestilling af hele arrangementet opkræves en procentdel af den samlede pris:

 • Mellem 14-7 døgn før afvikling af det bestilte arrangement – 50%
 • Mellem 6-1 døgn før afvikling af det bestilte arrangement – 75%
 • Herefter betragtes afbestilling af det bestilte arrangement og reducering i deltagerantal som ”no show” (der opkræves altså 100% af alle ændringer i deltagerantallet)

Ved arrangementer der indeholder ydelser, som ikke kan afbestilles kan der forekomme fuld betaling.

Ændring i deltagerantal: Reduceres deltagerantallet opkræves en procentuel godtgørelse af det afmeldte antal gæster, som her angivet:

 • Mellem 14 og 07 døgn før arrangementsdatoen – 50%
 • Mellem 06 og 01 døgn før arrangementsdatoen – 75%
 • Herefter betragtes afbud som ”no show” – 100% (der opkræves altså 100% af alle ændringer af deltagerantallet)

Disse betingelser formuleret på baggrund af HORESTA reglerne.

 1. Reklamation

Reklamation skal ske skriftligt og være Mystery Makers i hænde senest 8 dage efter arrangementsdatoen. Henvendelse skal ske på info@mysterymakers.dk, hvor alle henvendelser vil blive besvaret indenfor 5 hverdage.

 1. Tvister

Enhver tvist, der involverer www.mysterymakers.dk og køb herpå, er underlagt dansk ret og de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

 1. Markedsføring

Mystery Makers er berettiget til at optage kunder på referencelister til brug i henhold til markedsføring. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Kundens samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftligt meddelelse herom til Mystery Makers.

 1. Behandlingen af dine personoplysninger

Vi respekterer dit privatliv og behandler naturligvis dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Vi deler kun dine oplysninger (navn og organisation) med tredjepart i forbindelse med booking af Magtens Hemmelighed og Kronborgs Hemmelighed – her kan det forekomme at Nationalmuseet varetager udlevering af Mystery Hunt og/eller igangsætning af grupper.

 1. Forbehold

Sælger tager følgende forbehold:

Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer.

Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet.

Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen.

Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis disse møder op med 15 minutters forsinkelse af det bookede tidspunkt.